TOP termékek
Szavazás
Hírlevél
Hírek
2018.12.19 9:28
Termékajánló

Vásárlási feltételek

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Cég neve: Calze D'oro Kft

Cég székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82.

Cég EU adószáma: HU25548886

Cég cégjegyzékszáma: 01-09-281583

A továbbiakban Szolgáltató”.

 

Szolgáltató elérhetősége

Iroda és levelezési címe: 1047 Budapest, Baross u 91-95 (alukönig telephely, 6 épület, C ajtó)

Telefon: +3620/951-6786

Fax: +36-1/7691827

E-mail: iroda@calzedoro.hu

 

 

Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (http://calzedoro.hu/) a honlapon keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

Az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.

Jelen ÁSZF 2016. augusztus 24. napjától határozatlan ideig hatályos.

 

Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást.

 

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

 

A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató garantálja, hogy Vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután Vásárló fizetési szándékát internetes felületen megerősíti.

 

Határidőhöz kötött szolgáltatás vásárlása esetében a szolgáltatás jóváhagyása után 2 munkanapon belül lehet élni a szolgáltatás módosításával vagy a szolgáltatástól való elállással, de legfeljebb a szolgáltatás nyújtását megelőző 8 napig.

 

FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK:

- Készpénzzel a helyszínen:

- Előre utalással

- Utánvéttel

 

Számláját kiállítjuk és postázzuk. Postázás előtt emailen átküldjük, hogy gyorsítható legyen a folyamat. A kifizetés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a számlánkon megjelenik az átutalt összeg.

 

Utánvét fizetési mód csak Magyarország területén történő kiszállításnál választható. A Vásárló a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a megrendelés nyugtázásakor teljesíti. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

 

  1.  A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
  2.  A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.
  3.  A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.
  4.  Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése

 

A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint a iroda@calzedoro.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

  1. Határidőhöz kötött szolgáltatások

Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló megrendelése alapján Vásárló és Szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő szolgáltatási/szállítási határidő be nem tartásáért vállalja a felelősséget. Elfogadja, hogy a határidőn túli szállítás/szolgáltatás ellenértékét a Vásárló visszakövetelheti.

  1.  Szállítási feltételek

A szállítás költsége a Vásárlót terheli, azonban Szolgáltató vállalja a felelősséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, a szállítás során felmerült károkért.

A vásárló a bankkártya fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a honlapot, az esetleges probléma elkerülése végett.

  1. Az vásárló adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
  2. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése .

A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatást automatikusan törlődik a rendszerből.

 

RÉSZRENDELÉS:

Webáruházunk nem ad lehetőséget a részrendelésre, minden rendelést külön kezelünk. Azonban, abban az esetben, ha webáruházunkban Ön mégis több megrendelést adott le 24 órán belül, kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal egyeztetés céljából a  +3620/951-6786 telefonszámon, vagy a iroda@calzedoro.hu e-mailcímen.

 

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK:

Ha a megrendelt termék hibás vagy Ön meggondolta magát, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt a WH-Impex Kft. díjmentesen kicseréli. (Bontatlan, láthatóan nem használt termékre vonatkozik.) Ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, a termék vételárát visszatérítjük Önnek.

Az elállás joga: Megrendelése során Ön élhet a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Ön a szerződéstől, az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A termékeket a számlával együtt visszaküldheti. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni.

Figyelem!

Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

Webáruház készítés